Коллер Денні
III. Ден тхеквондо (кукківон)
РЕЗЮМЕ:
1988 DTU (Німецький союз тхеквондо)
1991 джиу-джитсу карате (кільце німецького джиу-джитсу)
1992 DBO з кікбоксингу (німецька організація будо)
1993 - 1997 Kickboxing WAKO (Всесвітня асоціація з кікбоксингу)
2011 Taekwondo ITF (колишній центр чорного поясу)
2011 - 2017 тхеквондо WTF з корейськими гросмейстерами
2017 Відкриття KTA Koller's Taekwondo Academy Bad Wörishofen
Зал слави Міжнародної асоціації тигрів і драконів:
- Отримано Доджан 2020 року (для Академії тхеквондо KTA Kollers).
- Отримав нагороду «Натхнення» 2021 року (для майстра Денніса Коллера).
- Премія «Прихильник року 2022» – номінація
Посилання:
Co-Child Coach в TSV Nymphenburg Neuhausen з 02/2015 - 05/2017 в Мюнхені
Волонтерський помічник у школі перед Pfarrer-Kneipp-Grund & Mittelschule з 07/2019 - 08/2020 у Бад-Вьорісхофені
Успіхи:
Багаторазовий призер нац. та міжнародні відкриті чемпіонати з 1992 року (включаючи Bay., DM, Global, EM & WM)
- Переможець на 1 ст. Чемпіонат світу TDA міжн. 2019 в Дюссельдорфі (корейська форма)
- бронзовий призер відкритого чемпіонату Європи 1996 року з кікбоксингу (напівконтакт)
- Гранд чемпіон 2019 року на відкритому чемпіонаті Німеччини з бойових мистецтв 2019 року в Гібельштадті (Формен)
- 2 переможці на відкритих чемпіонатах Німеччини з бойових мистецтв 2019 (Гібельштадт) і 2021 (Бад-Вьорісхофен) (форми)
- Володар срібної медалі на Global Vision Cup Online Int. 2021. Відкритий чемпіонат з тхеквондо (мій рейтинг: Keumgang/Taebaek 6,70, 7,60, 7,80 & 7,70, 7,60, 7,50...супротивники з Китаю та Кореї)
- 3 переможці на Міжнародній конференції Тхеквондо Мюнхен Open 2016, 2018, 2019 (форми та іспит на розрив)
- 2 переможці на відкритому чемпіонаті Мюнхена з кікбоксингу 1993, 1996 (напівконтакт)
Koller Dennis
III. Den tkhekvondo (kukkivon)
REZYUME:
1988 DTU (Nimetsʹkyy soyuz tkhekvondo
1991 dzhyu-dzhyt·su karate (kilʹtse nimetsʹkoho dzhyu-dzhyt·su)
1992 DBO z kikboksynhu (nimetsʹka orhanizatsiya budo)
1993 - 1997 Kickboxing WAKO (Vsesvitnya asotsiatsiya z kikboksynhu)
2011 Taekwondo ITF (kolyshniy tsentr chornoho poyasu)
2011 - 2017 tkhekvondo WTF z koreysʹkymy hrosmeysteramy
2017 Vidkryttya KTA Koller's Taekwondo Academy Bad Wörishofen
Zal slavy Mizhnarodnoyi asotsiatsiyi tyhriv i drakoniv:
- Otrymano Dodzhan 2020 roku (dlya Akademiyi tkhekvondo KTA Kollers).
- Otrymav nahorodu «Natkhnennya» 2021 roku (dlya maystra Dennisa Kollera).
- Premiya «Prykhylʹnyk roku 2022» – nominatsiya
Posylannya:
Co-Child Coach v TSV Nymphenburg Neuhausen z 02/2015 - 05/2017 v Myunkheni
Volontersʹkyy pomichnyk u shkoli pered Pfarrer-Kneipp-Grund & Mittelschule z 07/2019 - 08/2020 u Bad-Vʹoriskhofeni
Uspikhy:
Bahatorazovyy pryzer nats. ta mizhnarodni vidkryti chempionaty z 1992 roku (vklyuchayuchy Bay., DM, Global, EM & WM)
- Peremozhetsʹ na 1 st. Chempionat svitu TDA mizhn. 2019 v Dyusselʹdorfi (koreysʹka forma)
- bronzovyy pryzer vidkrytoho chempionatu Yevropy 1996 roku z kikboksynhu (napivkontakt)
- Hrand chempion 2019 roku na vidkrytomu chempionati Nimechchyny z boyovykh mystetstv 2019 roku v Hibelʹshtadti (Formen)
- 2 peremozhtsi na vidkrytykh chempionatakh Nimechchyny z boyovykh mystetstv 2019 (Hibelʹshtadt) i 2021 (Bad-Vʹoriskhofen) (formy)
- Volodar sribnoyi medali na Global Vision Cup Online Int. 2021. Vidkrytyy chempionat z tkhekvondo (miy reytynh: Keumgang/Taebaek 6,70, 7,60, 7,80 & 7,70, 7,60, 7,50...suprotyvnyky z Kytayu ta Koreyi)
- 3 peremozhtsi na Mizhnarodniy konferentsiyi Tkhekvondo Myunkhen Open 2016, 2018, 2019 (formy ta ispyt na rozryv)
- 2 peremozhtsi na vidkrytomu chempionati Myunkhena z kikboksynhu 1993, 1996 (napivkontakt)